POSMATRAM

Nezaštićena kao spomenik kulture
U dvadeset prvom veku
Moždana munja seva poruku
O problemima samo u sebi

Golubovi kljuckaju korale
Duboko korenje raste iz selica

Stvarnost čačka zube sa D. Koperfildom

Transplatacija srca na papiru.

Jelena Stojković Mirić

Goodreads

%d bloggers like this: